KONTAKT

Korešpondenčná/fakturačná adresa:

Mezey&Kovalík s.r.o
Priezračná 19
949 01 Nitra

IČO: 47 389 303

Mailový kontakt:

jan,mezeykovalik,sk
pavol,mezeykovalik,sk