DEVÍN

Devín je prvá registrovaná slovenská muštová biela odroda, ktorá bola registrovaná v roku 1997. Od roku 1992 je právne chránená. Vznikla krížením Tramínu červeného s Veltlínskym červeno-bielym v roku 1958, ktoré vykonala na Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Bratislave D. POSPÍŠILOVÁ. Z 973 hybridných semien a z nich vyrastených 272 semenáčov vybrala 14 typov, z ktorých po mnohých rokoch preverovania napokon Devín – so šľachtiteľským číslom 15/4 – prejavil najlepšie pestovateľské vlastnosti. Jeho agronomická vhodnosť sa skúšala najmä v Malokarpatskej a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti (Svodín, Rúbaň, Strekov), kde sa aj najviac rozširuje. Na skúšaní jeho vlastností v prevádzkových pokusoch a zavádzaní do praxe sa zaslúžil najmä O. KORPÁS.

Pučí medzi poslednými odrodami, zavčasu však kvitne a bobule mäknú hneď po najskorších odrodách. Zber hrozna sa vykonáva podľa žiadaného typu vína v mesiacoch september a október. Avšak vzhľadom na to, že Devín je predurčený pre výberové vína, odložíme zber na pokiaľ možno najneskorší termín. Hrozno v tejto konečnej fáze ešte intenzívne zvyšuje cukornatosť. V chladných daždivých rokoch v jesenných mesiacoch je treba hrozno obrať pred jeho intenzívnym napadnutím hnilobou.

Devín je veľmi plastický, môžeme ho pestovať prakticky všade tam, kde je vhodné prostredie pre vinič. Vzhľadom na vysokú cukornatosť (ktorá je v ňom geneticky zakotvená) a na vysokú odolnosť proti mrazom, je vhodný aj do horších polôh. Tie najcennejšie produkty z Devína však vyžadujú aj prvotriedne polohy! Ani na pôdy nie je príliš náročný. V chudobnejších pôdach však dbáme na dostačujúci prísun živín a vlhkosti pre vyrovnanie ich úbytku relatívne vysokou úrodou a kvalitou, lebo v extrémnych prípadoch môže ich nedostatočný prísun viesť aj k zoslabeniu krov. V plytkejších a ľahších pôdach na svahoch pri dlhotrvajúcom suchom ráze počasia Devín trpí nedostatkom vlhkosti s jeho následkami. Pri správnej výžive a v hlbokých pôdach toto riziko nehrozí.

Vzhľadom na vysoký potenciál rodivosti s vysokým koeficientom plodnosti (na 1 plodonosný výhon 2, niekedy 3 strapce), prispôsobujeme aj rez. Režeme maximálne na 6 – 7 očiek na m2 pôdy. Vyhovuje rez na striedavé ťažne a to na strednom i vysokom vedení. Vysoké vedenie patrí do hlbších pôd, u piesočnato- alebo štrkovito-hlinitých pôd bez závlahy je vhodnejší stredný spon i vedenie a to najmä z hľadiska udržania rovnováhy úrodnosti a rastovej sily. Vhodný je aj pre vedenie typu záclona.

Devín je úrodná a veľmi kvalitná odroda. Jeho potenciálna plodnosť je 13 – 17 t.ha-1, nedoporučuje sa však preťažovanie úrodou hrozna. Vzhľadom na to, že ide o odrodu s absolútnym dôrazom na najvyššiu kvalitu finálneho produktu, odporúčame regulovať úrodu na maximálne 10 t.ha-1. V klimaticky priemerných ročníkoch sa dosahuje cukornatosť 23 – 25 kg.hl-1. V prvotriednych polohách a vo vysokej frekvencii rokov nie je zriedkavá cukornatosť muštov 26 – 30 kg.hl-1. Vo vinohradníckych rajónoch Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti sa vo veľkej častosti rokov dosahuje kvalita výberových vín bobuľového zberu a hrozienkového výberu vďaka priaznivým jesenným klimatickým podmienkam.

Ďalšou pozitívnou vlastnosťou je dobré opeľovanie počas kvitnutia, teda nespŕchavosť. Plné strapce sú dobre vystavené slnku vzhľadom na menšie listy, vzpriamené letorasty a prevzdušnenosť listovej plochy. Aj to pozitívne ovplyvňuje už geneticky zakotvenú vysokú cukornatosť.

Na peronospóru nie je mimoriadne náchylný, viac je citlivý na múčnatku a v daždivom období na hnilobu hrozna. Avšak keď po infekcii botrytídou nastane obdobie "babieho leta", pôsobí táto pleseň pozitívne a Devín vytvára tak vzácne cibéby, základ pre vína hrozienkového výberu. Pri normálnej preventívnej ochrane nie sú nebezpečné ani živočíšni škodcovia - obaľovače a hálkovce.

Vzhľadom na to, že Devín dosahuje technologickú zrelosť (cukornatosť) už v priebehu septembra a že je relatívne mrazuvzdorný, možno ho pestovať aj v rajónoch a polohách s horšími klimatickými parametrami. Prirodzene s vedomím, že jeho kvalita tu nemôže dosahovať úroveň kvalitných regiónov, rajónov a polôh. A práve do takýchto Devín prednostne patrí. Dosahuje zo všetkých u nás pestovaných odrôd najvyššiu cukornatosť aromatických muštov, ktoré sú vo väčšine ročníkov vhodné pre výrobu vín s prívlastkom vo všetkých kategóriách od suchých kabinetných vín po hrozienkový výber. Výnimočná aróma Devínu, ktorá je zmesou tramínovej a muškátovej vône a chuti, sa v priebehu archivácie vín zvýrazňuje a v prírodne sladkých produktoch spolu s fľašovou zrelosťou a chlebovinkou vytvára víno nezabudnuteľného dojmu.

Späť...